एकै घरको ५ जना सन्तान अपांग,२१ बर्ष देखि आफ्ना खुट्टाले पृथ्वी टेकेका छैनन् (मुटु नै छिया छिया पार्न भिडियो)

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *